2010 tot en met heden

Overleden in de jaren 2010 tot en met heden

In ieder verenigingsleven moet afscheid genomen worden, een afscheid voor het leven.
Ook in onze vereniging moesten wij in de loop der jaren afscheid nemen van een aantal leden.
Middels dit "IN MEMORIAM" willen wij ons deze leden blijven herinneren.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Bestuur en leden schutterij St.Lambertus

Overleden schutters vanaf 1960

( S ) achter naam = begraven met schutterseer!

 
Overleden in de periode 2010 tot en met heden  
   
Hen Palmen

Overleden op 10 juni 2023

In de vroege ochtenduren van 10 juni j.l. werden wij opgeschrikt door het bericht dat ons zeer gewaardeerd lid Hen Palmen was overleden.
Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Hen was “opnieuw” lid van onze schutterij sinds 2008.
Daarvoor was hij al 2x lid geweest: eerst van 1972 t/m 1979 in het tamboer korps. Daarna is hij van 1984 t/m 1988 nog kortstondig lid geweest; deze keer als geweerdrager. Vanaf 2008 was hij weer lid als geweerdrager en tevens reserve-commandant.
Om gezondheidsredenen was hij sinds 2019 rustend lid.

Als vereniging hebben wij hem op zijn laatste reis begeleid op 15 juni 2023.
Hen, bedank en rös zach.
Sjuul Hermans

Overleden op 10 januari 2023

Op dinsdag 10 januari jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat ons erelid Sjuul Hermans op 85-jarige leeftijd was overleden. We hadden net te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was maar dat het zo snel zou gaan hadden we dan toch niet verwacht. Sjuul is in 1947 lid geworden van St.Lambertus, dus vorig jaar was hij 75 jaar lid van zien sjötterie. Dat dit ook in de schutterswereld een unicum is blijkt uit het feit dat er voor een 75-jarig lidmaatschap geen medaille c.q. oorkonde bestaat. Sjuul is begonnen als lid van het tambourkorps, vervolgens was hij geweerdragen en daarna officier. Ook was hij van 1969 t/m 1991 bestuurslid. in het seizoen 1964 - 1965 was Sjuul koning met Tilla Wolffs als koningin. Samen met Hein Nieling was Sjuul jarenlang buksmeester. De kogels werden bij hem thuis in het schuurtje gemaakt en de grote bus stond gewoon bij hem in de kleerkast. Sjuul hield precies bij wie op de schuttersfeesten geschoten en wie gemist had. Dit heeft hij tot 1985 nauwkeurig bijgehouden. Voor zijn grote inzet in de schutterswereld werd Sjuul beloond met diverse onderscheidingen. Kijk hiervoor elders op de website. Sjuul is altijd woonachtig geweest aan het Broek 23 en toen in 1998 de schutterij een eigen terrein met kogelvanger kreeg, hoefde hij nog maar schuin de straat over te steken en was hij oppe wei. Toen in 2007 zijn gezondheid het meelopen niet meer toeliet is Sjuul rustend lid geworden en werd hij benoemd tot erelid. Toch bleef hij nog bij zijn clubke betrokken, maar kwam steeds minder in het sjöttehome omdat hij zich schaamde voor zijn trillende handen. Opeens kwam hij niet meer. In 2018 ging alleen wonen niet meer en werd hij met open armen ontvangen in de Aldenhof in Born. Eerst was hij daar niet blij mee, later voelde hij zich er toch echt thuis. Wel bleef hij steeds maar praten over zijn sjötterie. Toen bleek dat Sjuul ongeneeslijk ziek was werd ons gevraagd of we niet nog een keer met de schutterij bij hem langs konden komen. Op 27 november van het afgelopen jaar zijn we met de voltallige schutterij naar Born gegaan en hebben we hem een serenade gebracht. En wat heeft hij hiervan genoten! Op 14 januari hebben wij in kleine kring afscheid genomen van deze sjöt in hart en nieren.
Paul Palmen (s)

Overleden op 8 december 2020.

Op dinsdag 8 december werden wij laat in de avond opgeschrikt door het bericht, dat onze Erevoorzitter op 87-jarige leeftijd was overleden. Ondanks dat wij wisten dat hij in het ziekenhuis was opgenomen kwam dit toch wel zeer onverwachts. Paul was een verenigingsman in hart en nieren. In 1966 bij St.Lambertus begonnen als geweerdrager werd hij in 1970 bevorderd tot officier. In de jaren 1970 tot 1980 was hij penningmeester en van 1980 tot 2000 voorzitter. Tijdens de jaarvergadering van 2000 is hij benoemd tot Erevoorzitter. Ook was Paul diverse malen Koning, en wel in 1973, 1976, 1978 en in 1981. Hij was lid in de Orde van Oranje Nassau. Tevens was hij begiftigd met de Gouden Draagmedaille met Kroontje van de OLS-Federatie, was hij Offcicier in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en Ridder in de Europese Orde van de Heilige Sebastianus. De laatste jaren was Paul om gezondheidsredenen rustend lid, maar altijd nog zeer bertrokken bij"zien sjoetterie".
Miesch Voots

Overleden op 31 mei 2018.

Op zaterdag 31 mei jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze officier Miesch Voots op 62 jarige leeftijd was overleden. Ondanks het feit dat hij al een tijdje ziek was kwam dit overlijden toch geheel onverwacht. Miesch begon bij onze vereniging als geweerdrager. Later werd hij officier.
Miesch werd niet minder dan drie keer koning van St.Lambertus. Toen zijn gezondheid het meelopen niet meer toeliet werd Miesch rustend lid.Hij bleef echter altijd bij zijn “clubke” betrokken. Op 6 juni hebben wij op gepaste wijze afscheid van hem genomen.
Zef Suijkerbuijk

Overleden op 28 mei 2016.

Op zaterdag 28 mei 2016 werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze officier Zef Suijkerbuijk op 67 jarige leeftijd was overleden. Ondanks het feit dat hij al een tijdje ziek was kwam dit overlijden toch geheel onverwacht. Zef was sinds 1988 lid van onze schutterij. Hij is begonnen als geweerdrager. Van 2000 tot 2015 was hij onze trotse vaandeldrager. Ook is Zef 2 keer koning geweest. Vanaf 2015 was hij bestuurslid. Zef was begiftigd met de zilveren draagmedaille van de OLS-federatie. We verliezen in Zef een zeer gedreven en gewaardeerd lid. Dankbaar voor al zijn inzet gedurende vele jaren lidmaatschap hebben wij op 3 juni 2016 in het Crematorium Nedermaas op gepaste wijze afscheid genomen van Zef Suijkerbuijk.
Hein Nieling (S)

Overleden op 22 juli 2015.

Dankbaar voor al zijn inzet gedurende 47 jaar lidmaatschap hebben wij op 29 juli 2015 Hein Nieling met schutterseer naar zijn laatste rustplaats geleid. Hein was begiftigd met de Gouden draagmedaille van de OLS-federatie. Hij was Schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus alsook drager van de speld van verdienste van de Gemeente Sittard-Geleen. De inzet en de bescheidenheid van Hein gaan zeer gemist worden, binnen onze eigen vereniging maar ook bij de schutterijen van onze bond.

Math Wilms (S)

Overleden op 11 maart 2013.

Op 11 maart is toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan de heer Math Wilms. Vier dagen later, op 15 maart, begeleidden wij hem met omfloerste trom en vaandel vanaf de parochiegrens naar de kerk alwaar de zeereerwaarde heer pastoor Vergouwen de uitvaartdienst leidde. Na de dienst nam de vaandeldrager namens St.lambertus afscheid van de overleden schutter met de woorden: "ik groet u, wapenbroeder, bij dij laatste afscheid met het vaandel dat gij zo lief hebt gehad en met alle krachten hebt gediend. Rust in vrede, rust zacht." Vervolgens namen de leden van de schutterij en de deputaties van de bond Eendracht afscheid, waarna wij Math begeleidden naar het crematorium Nedermaas in Geleen. Math Wilms was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Voor zijn inzet werd hij begiftigd met de Zilveren Draagmedaille van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, werd hij benoemd tot Schutbroeder in de orde van de Rode Leeuw van Limburg en tot Ridder in de Europese Orde van de Heilige Sebastianus.
Frans Laarmans

Overleden in 2011.

Vlak voor de Lambertuskermis bereikte onze schutterij het trieste nieuws dat ons oud lid Frans Laarmans was overleden. Hij was lid sinds 1977 en werd onderscheiden met de zilveren medaille van de OLS federatie en de zilveren speld van de F.K.M. Frans behaalde bij onze schutterij in 1986 het koningschap. In 1988 was hij nog prins van het Haneriek van Broeksittard als prins Frans I.

Harry Nacken (S)

Overleden op 6 oktober 2010.

Na een kortstondig ziekbed is ons lid Harry op 6 oktober overleden. Harry is dertien jaar lang een zeer gewaardeerd lid geweest van onze schutterij. Wij hebben hem begeleid naar het crematorium en daar met schutterseer afscheid van hem genomen.

(C) Wil Mohren 2018