Geschiedenis van onze schutterij

1980 tot en met 1999

1980 tot en met 1999

Geschiedenis van onze Schutterij

Gedenkwaardigheden uit de historie van schutterij Sint Lambertus (H.Maassen en P.Palmen)
(uit het boek "Broeksittard", met dank aan Frank Maassen)

De broederschap van Sint Lambertus bezit een zeer oude en roemrijke historie. Wanneer we mogen afgaan op de jaartallen op de aanwezige zilveren koningsplaten, dan zou deze schutterij reeds in 1087 hebben bestaan.

1986

Op kermiszondag in 1986 werd er voor het laatst Aan het Broek op de vogel geschoten. Koning werd toen Frans Laarmans. In 1987 moest men noodgedwongen het schietterrein verlaten. Op het nieuwe terrein, aan de kleine Kemperkoel, werd in 1988 voor het eerst op een nieuw model “platte” vogel geschoten. Koning werd toen Hub Verdonschot. Dat jaar werd in Broeksittard een schuttersfeest georganiseerd op twee terreinen, een feestterrein en een schietterrein. Deze scheiding was onvermijdelijk doordat de schutterij bij de bebouwde kom van Broeksittard geen schootsvelden meer had. Tijdens het schuttersfeest in 1999 werd zelfs uitgeweken naar Limbricht. Het feest werd toen gespreid over twee dagen.

1989

van 1989 tot 2007: Braziliaanse kadetten

In mei 1989 kwam de schutterij weer in het nieuw op straat. Ditmaal was de keuze gevallen op het gala-uniform van de Braziliaanse cadetten. Donderdag 12 oktober 1989 werd de Zeerwaarde Heer pastoor Weijnen naar zijn laatste rustplaats gebracht. De schutterij begeleidde hem hierbij.

1990

Sinds 1990 is de drumband aangesloten bij de Limburgse bond van tamboercorpsen. Op het concours in Venray wisten onze tamboers hoog te scoren met een eerste prijs met promotie. In Reuver werden ze met 313,5 punt kampioen van Limburg en zo trokken ze op zaterdag 20 april 1991 naar het Nederlands kampioenschap dat gehouden werd in Noordwijkerhout. Daar werd de drumband Nederlands kampioen in de 3e divisie sectie A-B met 318,5 punten.
Vanaf 1990 hebben de schutters ook een aantal dames in hun gelederen als marketentsters.

1993

In 1993 is de gemeente Sittard begonnen met het ontwikkelen van de nieuwbouw in het aan het oude dorp grenzende Nederlandkwartier van de Kemperkoel. Onze schutterij en het verplichte schootsveld moesten verhuizen. In of om Broeksittard is geen ruimte meer voor schootsvelden. In 1994 moest men zich behelpen met een tijdelijke kogelvanger. Koning werd toen Marcel Bours. In hetzelfde jaar kreeg de schutterij toestemming van de gemeente om Aan het Broek een oefenterrein met permanente kogelvanger aan te leggen.

1995 - 1998

De drumband behaalde in april 1995 weer een mijlpaal. Ze werden Nederlands kampioen in de 2e divisie sectie A-B met promotie (93 punten). In 1995 vierde koningin Beatrix koninginnedag in Sittard. Tijdens het afscheid van de koningin op de markt in Sittard was de schutterij duidelijk aanwezig en door rechtstreekse tv-uitzendingen waren onze schutters overal te zien.
Een jaar later, op koninginnedag 1996, werd de toenmalige voorzitter P. Palmen koninklijk onderscheiden vanwege de vele verdiensten voor de schutterij. Het jaar 1997 zette een nieuw tijdperk in; voor het eerst werd op de nieuwe kogelvanger geschoten. Koning werd M. Voots.
Het jaar erop werd het schietterrein Aan het Broek officieel geopend. Raadslid Jos Schrijen, oud-Broeksittardenaar, opende het clubgebouw, pastoor Wim Vergouwen zegende het in.
De Drumband werd in april 1998 Nederlands kampioen in de 1e divisie sectie A-B met lof met 91,92 punten. In 1998 had de schutterij ook haar 250-jarig bestaan willen vieren, maar de grote renovatiewerkzaamheden aan de straten van het dorp lieten een uitbundige viering niet toe. Daarom vierde men het 250-jarig bestaansfeest met een jaar vertraging samen met een bondsschuttersfeest.

Moge het tot slot de vereniging gegeven zijn tot in lengte van jaren in traditie te groeien en bloeien tot heil van haarzelf en van geheel Broeksittard.

Gaarne bedanken wij een ieder die ons op enigerlei wijze behulpzaam was bij of die feitelijkheden aandroeg voor dit overzicht van historische gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van onze schutterij.

(C) Wil Mohren 2018