De drumband

Drumband

Sinds jaar en dag marcheren de schutters en gildenbroeders met een vliegend vaandel en slaande trom door stad en land. Tot in de twintigste eeuw moet dat letterlijk worden genomen. De schutterijen huurden in de 16e en 17e eeuw bij gelegenheid van processies en andere officiële bijeenkomsten een of enkele tamboeren in om het gezelschap ritmisch te begeleiden. Daarin veranderde in de 18e en 19e eeuw weinig. Gemeten naar het jaarinkomen van een ongeschoolde landarbeider in die tijd, mocht dat zelfs een aardige duit kosten.
De drumbands die de huidige verenigingen met hoorngeschal en welluidende klanken voorgaan, zijn in feite pas na de Tweede Wereldoorlog in zwang geraakt. Afgezien van het feit dat muziek bij marcheren hoort als dik bij dun, en schutters een natuurlijke neiging hebben om op de trom te slaan, moet de doorbraak een aantal factoren verantwoordelijk worden geacht. Hoewel hiernaar nog slechts weinig wetenschappelijk onderzoek plaatsvond, mogen we ervan uitgaan dat de opkomst van muziekgezelschappen aan het einde van de 19e, begin 20ste eeuw mede een rol heeft gespeeld.
En nadat de Amerikanen tijdens en vooral na de Tweede Wereldoorlog hadden getoond welk muzikaal spektakel brassbands voortbrengen, was menige schutterij in de jaren '50 en '60 definitief verkocht.
(bron: Limburgs schutterstijdschrift, Juni 1998)


Op dit moment maken de volgende leden deel uit van de drumband:

Ed Geilen, John Haartmans, Thijs Haartmans, Dylan Kelleners, Dennis Lubberdink, Milan Lubberdink, Peter Schurkens, Sjohn Smeets, Judith de Vries, Petro Willems, Tim Wilms, Rick Cosemans, Bart Janssen, Jeroen Janssen, Brandon Aretz.

(C) Wil Mohren 2018