Vergadernieuws!

Vergadernieuws!

Door ziekte van de voorzitter is de 4e vergadering in 2017 komen te vervallen.
Deze heeft imiddels begin 2018 plaatsgevonden!
Inclusief deze vergadering zullen in 2018 bij wijze van uitzondering dus 5 vergaderingen plaatsvinden!

J A A R V E R G A D E R I N G

Datum: 25 maart 2018
Aanvang: 11:00 uur!
Locatie: Zaal Ties Wilms

(C) Wil Mohren 2018