Tijdslijn

Schutterij St.Lambertus door de jaren heen...

1748 Schenken zilveren vogel en ketting door Johannes Reubsaet.
1748 Eerste koning Gerardus Wilms.
1750 Pastoor Joannes Reinerus Kuijpers koning.
1793 Johan Ellen Koning.
1795 Tot 1803 decreet van Franse bezetter waarin het houden van schutterijen wordt verboden.
1822 Voor de vredesrechter verschenen, men wil de zilveren vogel niet terug geven.
1865 Inhalen nieuwe pastoor Lumens vanuit Sittard door schutterij met muziek (hoornblazers).
1867 Aanschaf nieuwe geweren, Franse Voorladers.
1870 Twist tijdens koningsvogelschieten met Sittardenaar.
1887 Na 17 jaar geen activiteit te hebben gehad nu weer koningsvogelschieten, koning H. Heijnen.
1896 Bij werkbezoek van de gouverneur was de schutterij present om hem in te halen aan het Heiligenhuisje.
1906 Burgemeester Schrijen 36 jaar burgemeester, grote fakkeloptocht met medewerking van de schutterij.
1907 Reglement gedateerd op 22 september 1907.
1911 Nieuw vaandel.
1917 1e optreden na 3 jaar (1e wereldoorlog) van schutterij tijdens de bronkprocessie.
1917 Oprichten begrafenisfonds (bijdragen 25 cent per maand).
1920 Nieuwe geweren.
1921 Nieuwe uniformen.
1924
Tijdens schuttersfeest te Amstenrade demonstreerde de schutterij voor het eerst in Limburg tijdens het
defilé de paradepas.
1927 Brand tijdens de kermis.
1929 Trommelkorps opgericht.
1934 Lambertus kerkraam geschonken aan de pas gebouwde parochiekerk.
1935
Leden van de schutterij mogen niet meer in uniform de grens over.
1940 Inleveren van wapens, de tien franse voorladers, zes achterladers, acht sabels en het vaandel
uit 1911 ingeleverd op gemeentehuis, na 1942 is dit overgebracht naar het gemeentehuis van Sittard.
1945 Eerste keer na de oorlog weer koningsvogelschieten.
Diverse geweren (Duitse karabijnen) die in Broeksittard voorhanden waren gebruikt voor de geweerdragers tijdens feesten.
1946 Nieuwe uniformen. Eerste generaal gekozen.
1948 860 jarig bestaansfeest gevierd.
1954 Muziekkorps 25 jarig bestaan gevierd.
1955 Overgegaan naar andere bond.
1955 Nieuwe exercitie ingevoerd.
Nieuwe uniformen.
Nieuwe geweren Lee Enfield , 5 in bruikleen gekregen van defensie.
1956 Nieuw Lambertus beeld geschonken aan de kerk.
1957 Naar Maastricht voor Gouden priesterfeest pastoor Th. Mulder.
1963 Bielemannen toegevoegd aan schutterij.
1964 De twee schuttersbonden Door Eendracht Groot (Echt) en Bond van Schutterijen eendracht (Born) fuseerden
1967 Muziekkorps omgevormd tot drumband.
1967 Nieuwe uniformen.
1967 Kapelaan E. Mevis benoemd tot geestelijk adviseur.
1967 Kampioen van Bond Eendracht.
1969 Eerste vaste bordjesdrager in uniform (John Smeets).
1970 Michel Smeets Keizer.
1971 1e Keizerfeesten.
1971 Kampioen van Bond Eendracht.
1972 Broeksittardse schutters op TV bij werkbezoek van koningin Juliana in Sittard.
1973 Nieuw vaandel.
1973 Drumband gesommeerd door Sittardse politie om de jaarlijkse reveille te staken.
1975 Eerste optreden van generaal Nico van Montfort te paard bij de schutterij op het schuttersfeest te Nieuwstadt.
4 augustus op het schuttersfeest in Grevenbicht werd een jonge schutter de hitte teveel. Er heerste toen in Limburg een hittegolf.
1977 Federatiefeest georganiseerd.
1978 Nieuwe uniformen en instrumenten.
1979 Trommelkorps 50 jaar.
1979 1e keer dat het persoonlijk kampioenschap van de schutterij wordt georganiseerd.
1983 Hervatten van jaarlijks burgerschieten voor niet-leden van de schutterij.
1986 Laatste keer koningsvogelschieten aan het Broek.
1987 Schieten op nieuwe locatie langs de Wehrerweg.
1988 Schieten op platte vogel.
Organiseren van schuttersfeest in Broeksittard op 2 locaties:
Wehrerweg (Schieten) - en Almania (Feest) terrein aan de Bachstraat.
1989 Nieuwe uniformen.
1990 Drumband kampioen van Limburg en later ook Nederlands kampioen.
1990 Marketentsters toegevoegd aan schutterij.
1993 Op zoek naar nieuwe schietlocatie (geen schootsveld meer).
1994 Schieten op koningsvogel op tijdelijke locatie achter kerkhof.
1995 Drumband Nederlands kampioen.
1995 Schutters op de TV tijdens bezoek koningin Beatrix aan Sittard.
1996 Plaatsen kogelvanger.
1997 Opening schuttershome.
1998 Drumband wederom Nederlands kampioen.
1999 Met een jaar vertraging het 250 jarig bestaansfeest gevierd met schuttersfeest.
2002 Eerste maal organiseren van Bölkestreffe door schutterij voor niet-leden en groepen.
2003 Bölkestreffe in teken van restauratie kerkdak.
2004 Nieuw vaandel.
2007 Nieuwe uniformen.
2008 1e Marketentsterstreffen in Broeksittard en de installatie van de Broeksittardse
marketentsters tijdens de H Mis door het omhangen van de marketentsterspenning.
2010 Plaatsen nieuwe kogelvanger.
2012 Schutterij St.Lambertus wint de dagbeker op het eerste bondsfeest 2012 in Montfort!
2012 Voor het eerst organiseert de schutterij een damesvogelschieten waarbij Marian Mohren met het 149e schot als 1e winnares geschiedenis schrijft.
2017 De schutterij krijgt een nieuwe generaal in de persoon van Ton Smeets.
2019 Piet Blokpoel Keizer
2020 Geen activiteiten ivm Corona.
2021 Geen activiteiten ivm Corona.
2022 Piet Blokpoel kan om gezondheidsredenen niet meer aan de optochten deelnemen, de keizer-installatie vervalt. Het lidmaatschap eindigt in 2023.
2023 Harrie de Bruijn wordt onze nieuwe generaalGeraadpleegde literatuur:

-Gedenkwaardigheden uit de historie van Sint Lambertus, door H. Maassen en P.Palmen in Broeksittard,
-dorp aan de grens.
-Schutterskoningen en koninginnen van de broederschap St. Lambertus, door H. Maassen en F. Maassen in
-Broeksittard, dorp aan de grens.
-Hanewijzer 1970 – heden.
-Schuttersboek.
-Feestgids federatiefeest 1977 Broeksittard .

Het gros van de gegevens is na veel speurwerk samengesteld door Frank Maassen waarvoor hartelijk dank namens de schutterij.

(C) Wil Mohren 2018