2000 tot en met 2009

Overleden in de jaren 2000 tot en met 2009!

In ieder verenigingsleven moet afscheid genomen worden, een afscheid voor het leven.
Ook in onze vereniging moesten wij in de loop der jaren afscheid nemen van een aantal leden.
Middels dit "IN MEMORIAM" willen wij ons deze leden blijven herinneren.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Bestuur en leden schutterij St.Lambertus

Overleden schutters vanaf 1960

( S ) achter naam = begraven met schutterseer!

Overleden in de periode 2000 tot en met 2009  
   
Zef Winthagen (S)

Overleden op 10 oktober 2009.

Dankbaar voor al zijn inzet gedurende 62 jaar lidmaatschap van onze schutterij hebben wij op 19 oktober 2009 Zef Winthagen met schutterseer naar zijn laatste rustplaats begeleid. Zef was erelid van de OLS-federatie. Die begiftigde hem ook met de Gouden draagmedaille met kroontje. Hij was Ridder in de Europese Orde van de H. Sebastianus, Schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg. Van de gemeente Sittard ontving hij de speld van verdienste. De rust, de inzet en de bescheidenheid van Zef gaan zeer gemist worden binnen onze eigen vereniging, maar ook bij de schutterijen van onze bond.
Jozef Kremers

Overleden op 16 januari 2009
Sef Laumen

Overleden op 11 november 2007.

Sef was al langer ziek maar wist er toch steeds boven op te komen, toch is hij plotseling en onverwacht van ons heengegaan. Nadat hij tot 1989 lid was van onze schutterij is hij naar schutterij St.Joseph Koningsbosch gegaan. Hier was hij in 1990, 1994 en 1995 schutterskoning en daarmee de eerste keizer van schutterij St.Joseph Koningsbosch. Daarnaast was hij ook tijdelijk lid van de schutterijen van Wessem en Stevensweert. Op 15 november 2007 is Sef in Hoengen (D) begraven.

Jack Smeets

Overleden op 13 december 2005.

Op 60 jarige leeftijd overleed in het A.Z.M. te Maastricht ons oud lid Jack Smeets.

Joep Zelissen (S)

Overleden op 11 juni 2004.

Schutterij St.Lambertus had op 11 juni de droeve plicht om afscheid te nemen van hun zeer gewaardeerd lid Joep Zelissen. Zijn stoffelijk overschot werd aan de parochiegrens door onze schutterij afgehaald. Veel afgevaardigden van de Bond Eendracht waren hierbij aanwezig, Joep was lid van de schutterij sinds 1964. Hij begon als geweerdrager, later werd hij officier. Joep was een zeer trouw lid en was zolang zijn gezondheid het toeliet altijd aanwezig. Hij zou in september 2004 gehuldigd worden voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Dit heeft hij helaas niet meer mogen meemaken. Joep overleed op de leeftijd van 72 jaar.

Michel Smeets (S)

Overleden 18 februari 2004.

Bedroefd maar zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft mogen betekenen, heeft schutterij St-Lambertus Broeksittard op 18 februari 2004 kennis moeten nemen van het overlijden van onze keizer Michel Smeets. Hij is 73 jaar geworden. Michel werd in 1967 voor de tweede keer lid van onze schutterij. In 1968, 1969 en 1970 schoot hij zich tot koning en werd vervolgens tot keizer gehuldigd. Vol trots, met Keizerin Mia aan zijn zijde, heeft hij deze functie uitgeoefend totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. De laatste jaren was hij dan ook rustend lid. Michel ontving in 1995 de zilveren OLS-medaille.

Onder zeer grote belangstelling, waaronder familie, vrienden, bekenden en vertegenwoordigers van schutterijen uit de Bond Eendracht Born -Echt e.o. namen wij afscheid van Michel tijdens een uitvaart met schutterseer. In de kerk nam vaandeldrager Zef Suijkerbuijk afscheid door de groet met het door Michel zo geliefde vaandel.

Beschermheer, bestuur en leden van schutterij St. Lambertus Broeksittard zullen Michel Smeets blijven herinneren als een zeer toegewijd lid en keizer.
Ron Smeets

Overleden 16 februari 2004.

Ron was al sinds zijn kinderjaren lid van de schutterij en kon vanwege zijn gezondheid de laatste jaren niet meer mee. Daardoor nam hij het besluit om deze jaren toch de schutterij te steunen waar hij kon en rustend lid te worden.


Harie Winthagen

Overleden 21 juli 2004.

In de leeftijd van 57 jaar is op 21 juli 2004 te Brunssum ons oud lid Harie Winthagen overleden. In 1989 behaalde hij het koningschap van onze schutterij.

Pierre Wilms

Overleden 2 januari 2003.

Op 2 januari 2003 overleed op 79 jarige leeftijd ons oud lid Pierre Wilms.


Gerard (Sjeer) Winthagen

Overleden 18 juni 2002.

5 dagen voor zijn 73e verjaardag overleden op 18 juni 2002 te Voerendaal, in 1948 behaalde hij het koningschap van ons broederschap.

Sophie Smeets-Philippen (S)

Overleden op 7 juni 2002.

Schutterij St.Lambertus had op 12 juni 2002 de droevige plicht om afscheid te nemen van haar zeer gewaardeerd lid Sophie. Sophie was sinds 2001 als marketentster lid van de schutterij. In 1993 vergezelde zijn haar man Ton als koningin van St.Lambertus. Zij wisten dat jaar de nodige prijzen in de wacht te slepen voor de schutterij. In 1994 vertegenwoordigden Sophie en Ton het koningspaar van dat jaar op het OLS omdat het "echte'' paar om gezondheidsredenen niet mee kon doen. Dit deden zij zeer goed en dan ook met een 1e prijs "mooiste koningspaar'' naar huis terug te keren. Sophie overleed op 7 juni. Op 12 juni werd haar stoffelijk overschot aan de parochiegrens door onze schutterij afgehaald. Veel afgevaardigden van onze Bond Eendracht waren hierbij aanwezig. Op het kerkhof nam Paul Palmen namens schutterij St.Lambertus afscheid van de overledene door de groet met het vaandel.

Jan Palmen (S)

Overleden op 21 maart 2002.

Jan was sinds 1967 lid van de schutterij St.Lambertus. Hij begon er als tamboer bij de drumband en later werd hij tamboer-majoor. Als tamboer-majoor was hij zeer verdienstelijk voor de schutterij. Hij wist een groot aantal prijzen in de wacht te slepen waaronder een 1e prijs bij het OLS en een 1e prijs bij het ZLF. Ook wist hij samen met de drumband een aantal prijzen te winnen zoals het Nederlands Kampioenschap. Na deze succesvolle periode liep hij echter vanwege problemen met zijn gezondheid niet meer mee als geüniformeerd lid.

Drees Bex (S)

Overleden op 19 januari 2002.

Drees was 59 jaar lid van twee schutterijen, 15 jaar van St.Jan Nieuwstadt en 44 jaar van St.Lambertus Broeksittard, Bij St.Lambertus begon hij als geweerdrager, daarna werd hij vaandeldrager en tenslotte heeft hij een aantal jaren de functie van officier uitgeoefend. De laatste 4 jaren liep Drees echter wegen zijn gezondheid niet meer mee als geüniformeerd lid.In 1982 en 1993 wist Drees de koningsvogel naar benden te halen en kon zich daardoor koning van schutterij St.Lambertus noemen. In 1994 mocht hij de gouden medaille met kroontje van de OLS-federatie in ontvangst nemen wegens 50 jaar lidmaatschap.


Jo Del'Nero (S)

10 september 2001.

Joe begon als geweerdrager bij onze schutterij. In 1985 wist hij met een welgericht schot de koningsvogel naar beneden te halen en mocht zich hierdoor een jaar lang koning van St.Lambertus noemen. In het begin van de 90-er jaren werd Joe rode-kruis-soldaat. Dit deed hij met zoveel verve dat hij zelfs een EHBO-cursus ging volgen. In 2000 mocht Joe de zilveren medaille van de OLS federatie in ontvangst te nemen bij zijn 25-jarig lidmaatschap.Na een slopende ziekte overleed Joe op maandag 10 september 2001.

Joep Schurkens

Overleden op 16 oktober 2001.

Op 70 jarige leeftijd overleed ons oud-lid Joep Schurkens. Op zaterdag 20 oktober hebben wij in het crematorium Nedermaas afscheid van hem genomen. Joep behaalde driemaal het koningschap bij ons broederschap tw. 1952, 1956 en 1959.


Roedi Dieteren

Overleden op 10 april 2001.

Roedi was een man, die altijd klaar stond om te helpen. Ook de schutterij bleef hij helpen op haar nieuwe locatie. Roedi was ook een goede schutter. Hij was lid van de schutterij St.Lambertus en de K.K.S. in Tudderen. T.g.v. een hersenbloeding overleed Roedi in het Maaslandziekenhuis in Sittard.

Wil Wilms

Overleden op 27 oktober 2000.

Op 27 oktober overleed ons lid Wil Wilms op 66 jarige leeftijd. Wil was meerdere jaren geweerdrager en bieleman.


Jan Grootjans

Overleden op 20 augustus 2000.

Op 20 augustus overleed ons lid Jan Grootjans. In 1979 behaalde Jan het koningschap van St.Lambertus.

Harie Tholen (S)

Overleden op 12 februari 2000.

Harie was sinds 1970 lid van de schutterij. In totaal was hij 55 jaar lid, in Nieuwstadt en vervolgens in Broeksittard. Op zaterdag 12 februari werd Harie in stilte gecremeerd. Vier leden van onze schutterij waren hierbij met het verenigingsvaandel aanwezig. Na een korte plechtigheid in het crematorium nam voorzitter Palmen afscheid van de overledene schutsbroeder. Hij deed dit met de gebruikelijke groet met het vaandel. Harie woonde in Nieuwstadt en werd 75 jaar.

 

(C) Wil Mohren 2018