1990 tot en met 1999

Overleden in de jaren 1990 tot en met 1999!

In ieder verenigingsleven moet afscheid genomen worden, een afscheid voor het leven.
Ook in onze vereniging moesten wij in de loop der jaren afscheid nemen van een aantal leden.
Middels dit "IN MEMORIAM" willen wij ons deze leden blijven herinneren.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Bestuur en leden schutterij St.Lambertus

Overleden schutters vanaf 1960

( S ) achter naam = begraven met schutterseer!

 
Overleden in de periode 1990 tot en met 1999  
   
Frans Bronneberg (S)

Overleden oktober 1998.

Op 21 oktober werd Frans Bronneberg, erevoorzitter van schutterij St.Lambertus, ten grave gedragen. De schutterij, afgevaardigden van de zusterverenigingen van de Bond Eendracht en bondsvoorzitter J.Herffs haalden het stoffelijk overschot bij de ingang van ons dorp af en begeleiden het naar onze parochiekerk, Na de uitvaartdienst begeleiden zij de overledene ook naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. Hierna nam voorzitter Paul Palmen namens St.Lambertus afscheid van zijn erevoorzitter met de groet met het verenigingsvaandel.Vervolgens spreidde hij het vaandel over de kist waarna iedereen persoonlijk afscheid nam van onze erevoorzitter.

Hein Jessen

Overleden op 18 oktober 1995.

Op 18 oktober overleed op 65 jarige leeftijd ons lid Hein Jessen. Hein was lange tijd geweerdrager bij onze schutterij.

Huub Verdonschot (S)

Overleden op 7 maart 1995.

Op dinsdag 7 maart stierf op 52-jarige leeftijd Huub Verdonschot. Schutterij St.Lambertus verloor in hem een gewaardeerd lid dat in 1969 toetrad.Huub was een zeer actief lid, geen klus was hem teveel. De drumband had daarbij een aparte plaats in zijn hart. Huub was geweerdrager en lid van het exercitiepeloton. In 1987 wist Huub het koningschap naar zich toe te trekken. Huub was voor zijn 25-jarig lidmaatschap van St.Lambertus begiftigd met de zilveren draagmedaille van de OLS federatie.Op zaterdag 11 maart nam de schutterij afscheid van Huub in de kerk van de parochie Leyenbroek omdat de kerk van Ophoven, de parochie waar de familie Verdonschot woonachtig was, in de steigers stond. Onze schutterij betrok de erewacht. In het crematorium in Geleen werd met een laatste groet afscheid genomen van Huub.


Andre Vliegen

Overleden op 19 december 1994.

Op maandag 19 december overleed op 60 jarige leeftijd ons lid Andre Vliegen. Andre was meerdere jaren actief als geweerdrager en bieleman.


Sjeng Dieteren (S)

Overleden op 21 november 1994.

Op zondag 21 november overleed op 73-jarige leeftijd Sjeng Dieteren. Schutterij St.Lambertus verloor in hem een gewaardeerd lid dat al in 1936 tot de vereniging toetrad. Eerst was hij fluitist, later werd hij instructeur en tamboer-maître van het toenmalige fluit- en tamboerkorps. Ruim 20 jaar maakte hij deel uit van het dagelijkse bestuur. Vam 1961 tot 1976 was hij secretaris en van 1980 tot 1986 penningmeester. Twee keer wist hij het koningschap naar zich toe te halen, in 1954 en in 1967. De overledene was begiftigd met de gouden draagmedaille van de OLS federatie en de legpenning van de Stad Sittard. Op 25 november nam de schutterij met schutterseer afscheid van Sjeng Dieteren.

Thei Schrijen (S)

Overleden op 11 oktober 1992.

Op zondagavond 11 oktober kregen wij de droeve mededeling dat ons lid en bestuurslid Thei Schrijen was overleden.Veel te jong heeft Thei ons verlaten. Hij was 55 jaar en gedurende 27 lid van St.Lambertus. Thei was bestuurslid van 1972 to 1977 en 1981 tot zijn laatste levensdag. In 1971 werd hij koning van St.Lambertus. Op donderdag de 15e werd Thei met schutterseer naar de kerk begeleid. In de kerk betrok het bestuur de erewacht en fungeerde als slippendragers. Nadat voorzitter Palmen namens bestuur en leden van St.Lambertus afscheid van het overleden bestuurslid had genomen, spreidde hij het vaandel over de zerk waarna iedereen afscheid nam van Thei Schrijen.

Antwan Hausmans

Overleden in 1992.

Twan werd in Broeksittard geboren op 25 december 1914. Hij was een man van weinig woorden, zorgzaam en meewerkend, en niemand deed tevergeefs een beroep op zijn hulp.Hij was lid van de schutterij en wist 2 keer het koningschap te behalen.Twan overleed na een langdurige ziekte.


Tjeu Schrooten

Overleden op 6 maart 1992.

Tjeu Schrooten overleed op 81 jarige leeftijd en na een plechtige uitvaartdienst werd hij op het kerkhof van Broeksittard te ruste gelegd. Hij was een echte verenigingsman o.a., de schutterij, R.K.V.V. Almania, de duivensportvereniging. Begiftigd met de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver. In 1984 ontving hij de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij was koning van ons broederschap in 1939 en bleef aan in 1940. Op het laatst van de tweede wereldoorlog werd het koningszilver bij deze familie voor de Duitsers verborgen.

Peter Schurkens

Overleden op 16 januari 1991.

4 maanden na het overlijden van zijn echtgenote (Frieda) overleed ons oud lid Peter Schurkens. Na de plechtige eucharistie viering werd hij te ruste gelegd op het kerkhof alhier.

Wim Braak

Overleden op 23 mei 1990.

Op 71 jarige leeftijd overleed ons oud lid Wim braak, Wim werd geboren te Haarlemmermeer en begraven op het kerkhof van Broeksittard.


Willie Smeets

Overleden op 1 oktober 1990.

In de leeftijd van 70 jaar overleed ons oud lid Willie Smeets. Na de plechtige eucharistie viering werd hij op het kerkhof alhier te ruste gelegd.

(C) Wil Mohren 2018