Geschiedenis van onze schutterij

2001 tot en met heden

2000 tot en met heden

Geschiedenis van onze Schutterij

Gedenkwaardigheden uit de historie van schutterij Sint Lambertus (H.Maassen en P.Palmen)
(uit het boek "Broeksittard", met dank aan Frank Maassen)

De broederschap van Sint Lambertus bezit een zeer oude en roemrijke historie. Wanneer we mogen afgaan op de jaartallen op de aanwezige zilveren koningsplaten, dan zou deze schutterij reeds in 1087 hebben bestaan.

2001

Op 15 juli 2001 werd het Zuid Limburgs Federatiefeest georganiseerd door de dienstdoende schutterij van Maastricht. Zij konden voor het schietterrein geen vergunning verkrijgen. Voor het eerst konden de schutterijen niet schieten op dit toch zo mooie feest.

2002

Het jaar 2002 begon triest voor de schutterij. In het eerste halfjaar moesten wij afscheid nemen van drie leden, te weten Andries Bex, Jan Palmen, en Sophie Smeets-Philippen.

2003

Januari 2003 was een opsteker. Ere-voorzitter P. Palmen werd benoemd tot Officier in de orde van de Rode Leeuw van Limburg.

2004

In 2004 volgde weer een groot verlies voor de schutterij. In februari overleed keizer Michel Smeets. Hij was keizer sinds 1970; Michel werd 73 jaar. Dat jaar begeleidden de schutters wederom drie leden naar hun laatste rustplaats, Michel Smeets, zijn zoon Ron en Joep Zelissen
Op 19 september 2004 zegende pastoor Wim Vergouwen het nieuwste vaandel in. Het is ontworpen en vormgegeven door Paul-Jean Jessen uit Sittard.

2005

Van 3 tot 5 juni 2005 organiseerde de schutterij weer een bondsschuttersfeest.
Tijdens de Lambertuskermis 2005 werd het huis van de familie Palmen-Meerts, Kerkstraat 73, voor de tiende keer het koningshuis. De kleindochter van de familie was de koningin. Kerkstraat 73 was koningshuis in 1972,1973,1974,1975,1977,1980, 1981,1995,1997 en 2005.

2007

In 2007 kwam de schutterij weer in het nieuw op straat. Ditmaal was de keuze gevallen op het uniform van de Amerikaanse kadetten. Op 5 mei 2007 vond de inzegening plaats door Pastoor Vergouwen.

2010

Eindelijk een nieuwe kogelvanger! De helderzicht kogelvanger met lexaanplaten is gefabriceerd door HZ Techniek uit Broeksittard.

2012

In 2012 werd voor het eerst in de historie van schutterij St.Lambertus een Damesvogelschieten georganiseerd. Dit 1e vogelschieten werd gewonnen door Marian Mohren.

2017

De schutterij krijgt in de persoon van Ton Smeets een nieuwe generaal!

2019

De schutterij krijgt met Piet Blokpoel zijn tweede Keizer!

Moge het tot slot de vereniging gegeven zijn tot in lengte van jaren in traditie te groeien en bloeien tot heil van haarzelf en van geheel Broeksittard.

Gaarne bedanken wij een ieder die ons op enigerlei wijze behulpzaam was bij of die feitelijkheden aandroeg voor dit overzicht van historische gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van onze schutterij.

(C) Wil Mohren 2018