Keizerfeest Broeksittard in mei 1971

Het laatste Keizerfeest in Broeksittard!

Het keizerpaar, foto H.Maassen


2017: Broeksittard herdenkt Keizersfeesten
Het zijn vooral de zuidelijke Nederlanden en het aangrenzende Rijnland waar bijna ieder dorp of stad wel een schutterij heeft. Verenigingen die vaak eeuwen oud zijn en doorgaans over een rijke traditie beschikken. Wie daar echt van wil genieten, moet maar eens een van de vele regionale schuttersfeesten bezoeken of wel heel in het bijzonder het O.L.S. (het Oud-Limburgs Schuttersfeest). Ons dorp kan terecht trots zijn op zijn eeuwenoude en goed georganiseerde schutterij. Ook zij heeft uiteraard haar eigen regels en tradities. Het onderstaande artikel legt bijzonder de nadruk op een wel heel specifiek ereambt binnen de schutterswereld: de keizer van de schutterij.
Kermiszondag 20 september 1970 behaalde Jan Michiel (Michel) Smeets (1930-2004)voor de derde keer in successie de laatste resten van de vogel naar beneden, zodat hij zich keizer kon noemen. In het Limburgsch Dagblad van 26 september lezen wij het relaas van de gebeurtenis door de ogen van de nieuwe keizer:
“Natuurlijk was ik zenuwachtig. In de derde ronde gebeurde het. Mijn voorganger André Vliegen. Hij schoot de vogel doormidden en op dat moment hield ik mijn hart vast. Een klein stukje bleef echter zitten en toen kwam mijn kans. Schutter Thei Schrijen die na mij zou komen zou als ik zou missen zeker raak schieten. Ik nam de situatie goed op en richtte mijn aandacht op het punt van de vogel, waar ik hem de volle laag zou geven en toen viel ie naar beneden. Ik was de keizer.”

Na een driedaagse triomftocht gedurende de Lambertuskermis, volgde op 17 oktober een drukbezochte receptie in café ’t Hanehöfke. Velen kwamen de keizer en zijn echtgenote, als ook de schutterij feliciteren met dit succes. Tijdens de jaarvergadering van 14 maart 1971 werd bekend gemaakt dat het seizoen 1970 nog niet was afgesloten nu men een keizer in zijn midden had en dat dit ook gevierd diende te worden. Zo kwam het tot de keizerfeesten op 8 en 9 mei van dat jaar. Er werd een huldigingscomité voor in het leven geroepen. Dat bestond uit heren Philippen (voorzitter), Marx (secretaris/penningmeester), Smolenaars, Smit en Walraven en mevr. Stelten. Zij organiseerden o.a. een loterij en een windbukstoernooi. 1 mei 1971 was de dag dat men opnieuw voor het koningschap schoot. Deze keer was de gelukkige Hein Schurkens. Nadat hem het koningszilver was omgehangen, volgde een triomftocht door het dorp. Op 8 mei 1971 begonnen de keizerfeesten. De schutterij haalde de nieuwe koning bij zijn koninklijkpaleis af en maakte een zegetocht door het dorp met ’s avonds het koningsbal in de zalen van de cafés Heijnen en Wilms.
9 mei was de grote dag voor de keizer. Het keizerspaar werd afgehaald bij hun mooi versierde en ’s avonds met lampen prachtig verlichte keizerlijk paleis. Samen trok men naar de kerk, waar door kapelaan en geestelijk adviseur van de schutterij, P. Mevis, het keizerspak werd gezegend met een speciaal gebed.
“Onze hulp is in de Naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. De heer zij met U, en met Uw geest. Laat ons bidden, Heer, God en Vader, als kinderen van U zijn wij hier samengekomen om Uw speciale zegen en genade af te smeken voor dit keizerspaar. Omkleed met de keizerlijke gewaden, willen zij niet alleen de uiterlijke kentekenen dragen van de grote waardigheid, waartoe zij zijn verheven, maar ook te beantwoorden aan de grote verplichtingen die van hen gevraagd worden. Zegen deze gewaden waarmee zij zich bekleed hebben en laat hen deze in ere en waardigheid steeds dragen. Moge zij het symbool zijn van het kleed van Uw goddelijke genade. Waarmee ieder oprechte Christen zich moet omkleden. Dit vragen wij door onze heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen, Amen.”

Foto H.Maassen

Na de eucharistieviering bood het keizerfeest-comité een koffietafel aan voor de leden en hun echtgenotes. De dames van de in die jaren nog bestaande vrouwenvereniging van Broeksittard verleenden daaraan hun medewerking, zie foto rechtsboven.

De Keizersplaat die keizer Michel Smeets gedurende zijn keizerschap droeg, werd hem geschonken door zijn echtgenote Mia Smeets-l’Espoire en hun kinderen. Om drie uur ’s middags volgde er een rondgang door het dorp met konings- en keizerspaar. Hierbij voerde de schutterij voor de laatste keer de drapeau en het vaandel mee in de stoet. ’s Avonds was er keizersbal, ook nu weer in de zalen van de cafés Heijnen en Wilms. Tijdens de jaarvergadering van 1971 werd ook besloten dat keizer Michel Smeets dit zijn leven lang zou blijven.
Frank Maassen / Frans Walraven (september 1971)

(C) Wil Mohren 2018