Geschiedenis van onze schutterij

1970 tot en met 1979

1970 tot en met 1979

Geschiedenis van onze Schutterij

Gedenkwaardigheden uit de historie van schutterij Sint Lambertus (H.Maassen en P.Palmen)
(uit het boek "Broeksittard", met dank aan Frank Maassen)

De broederschap van Sint Lambertus bezit een zeer oude en roemrijke historie. Wanneer we mogen afgaan op de jaartallen op de aanwezige zilveren koningsplaten, dan zou deze schutterij reeds in 1087 hebben bestaan.

1970

Het vogelschieten in september 1970 bracht de schutterij van Broeksittard voor het eerst in haar lange bestaan een keizer. Het was Michel Smeets die voor de derde achtereenvolgende keer de vogel neerhaalde en daarmee de keizertitel voor zich opeiste.

1972 - 1973

Bij gelegenheid van het werkbezoek van koningin Juliana aan Sittard in april 1972 haalde onze schutterij de voorpagina van de dagbladpers. Daar ziet men op een foto de mannen van Sint Lambertus aangetreden staan bij de aankomst van Hare Majesteit. De koningin nam de tijd om een praatje te maken met onze keizerin, mevrouw M. Smeets-Lespoir.
Ruim een jaar later, in augustus 1973, marcheerde Sint Lambertus via de beeldbuis door vele huiskamers toen de openingsplechtigheden van de Sittardse promenade werden uitgezonden.

1973

Op 29 april 1973 werd de schutterij een nieuw vaandel aangeboden door de familie Marx-Baggen. De plechtigheid vond plaats in café Schrijen-Zelissen aan het Broek.
Dienstdoende Sittardse agenten wilden tijdens de kermis in 1973 ’s morgens de reveille, een traditie die de drumband nog steeds in ere houdt, verhinderen. Zij sommeerden de drumband zijn activiteit te staken. Naderhand bood burgemeester H. Dassen zijn excuses aan voor de verstoring van deze traditie.
Brief van burgemeester Dassen aan toenmalige voorzitter F. Bronneberg, 18 september 1973.

1976

In 1976 droeg de broederschap negen koningsplaten, tezamen met twee complete uniforms en drie statiekleden van koninginnen, in bruikleen over aan het nieuw op te richten schuttersmuseum in Hoensbroek. Deze negen koningsplaten waren van: Leonardus Janssen 1763; Theodorus Paulissen 1765; Reiner Smeets 1767; Dionisius Schrien (Schrijen) 1779; A.E. 1786; Arnoldus Cösters 1788; Johan Ellen 1793; Mattis Heijnen 1816; en Hendrik Wilms 1960.

1977

De schutterij zette de feestelijke activiteiten van voetbalclub Almania bij gelegenheid van de opening van de nieuwe accommodatie op 27 mei 1977 luister bij.
Op 17 juli 1977 mocht Sint Lambertus voor het eerst in de geschiedenis van de schutterij het Zuid Limburgs Federatiefeest organiseren waaraan 52 schutterijen deelnamen.
In december 1977 gaf de broederschap aan het streekmuseum Den Tempel in Sittard drie koningsplaten in bruikleen. Dit waren de koningsplaten van: H.H. 1774; J. Hermans 1782; en J Schmetz 1783.
Later werden eveneens het kistje voor het koningszilver en een drapeau met houten opbergkast in bruikleen afgestaan aan dit museum.
Er worden nog vier koningsplaten separaat van het koningszilver bewaard. Dit waren de koningsplaten van: Frederick Kamps 1751; Engelbertus Emons 1752; Mattis Heijnen 1803; en H. Heijnen 1087(1887).

1978

van 1978 tot 1989: Mariniers

Een volgende mijlpaal van de schutterij waren de nieuwe uniformen. Deze kopieën van het uniform van het Nederlandse korps mariniers en instrumentarium toonde men aan de bevolking op zaterdag 20 mei 1978. Na de rondgang volgde een receptie. De volgende dag, zondag 21 mei, begeleidde onze schutterij in Munstergeleen de neomist Wil Geurts, die in de parochiekerk aldaar zijn eerste Heilige Mis opdroeg.

1979

Op zondag 21 januari 1979 overleed adjudant Frits Wilms [1900-1979]. Hij was 61 jaar lid, waarvan veertig jaar vaandrig en twintig jaar penningmeester. In datzelfde jaar op 2 november vierde het trommelkorps, inmiddels drumband, zijn vijftigjarig bestaan met een rondgang door het dorp en een receptie. Een reüniecorps van oud-leden bracht een prachtige serenade. In 1981 werd de drumband kampioen van de Bond Eendracht. Het volgende jaar werden zij wederom kampioen. Dit succes werd in 1986 nogmaals herhaald.

Moge het tot slot de vereniging gegeven zijn tot in lengte van jaren in traditie te groeien en bloeien tot heil van haarzelf en van geheel Broeksittard.

Gaarne bedanken wij een ieder die ons op enigerlei wijze behulpzaam was bij of die feitelijkheden aandroeg voor dit overzicht van historische gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van onze schutterij.

(C) Wil Mohren 2018