De commandant

Commandant

Luide bevelen klinken er tijdens het schuttersfeest. Het is de commandant.
Hij moet er voor zorgen dat de schutterij op het juiste moment start, iedereen mooi in gelid en op de juiste afstand loopt. Hij draagt ook een fluit mee en gebruikt deze om de muziek te laten stoppen, zodat hij goed hoorbaar een commando kan geven. De commandant moet de exercitieregels kunnen dromen. De plaats van de commandant tijdens de optocht is naast het eerste rot geweerdragers aan de kant waar later het defilé wordt gehouden. De commandant geeft het commando "hoofd links "(of "hoofd rechts" afhankelijk van de plaats waar de genodigden staan) op het moment dat de eerste officier de lijn bij het begin van het defilé nadert. De officieren en geweerdragers draaien het hoofd naar links (rechts) en zetten hun voeten plat op de grond.

Onze huidige commandant is John Hőnen.

(C) Wil Mohren 2018