De bordjesdrager- of draagster

De bordjesdrager

Elke schutterij dient volgens de reglementen vooraf te worden gegaan door een klein manneke of meisje met een groot bord, de bordjesdrager. Op dat bord dient minimaal de naam van de vereniging en het nummer in de optocht te staan. In voorbije tijden kreeg meestal het zoontje van een van de schutters deze functie toebedeeld. Die vonden dat wel prachtig, temeer omdat de schutters na afloop meestal collecteren voor de moeite. In de jaren 70 en 80 werd de bordjesdrager langzaam ingelijfd bij de schutterij. Dus kreeg het manneke of meisje een heus uniform en belande hij of zij bij de lijst van wedstrijdonderdelen. Nu controleert de jury onder andere of hij of zij niet te ver voor de groep uit loopt en geen overdreven passen maakt.

Op dit moment is Jayden Aretz onze bordjesdrager.

(C) Wil Mohren 2018