Nieuws van de schietcommissie!

Nieuws van de schietcommissie!

De schietcommissie heeft het volgende bepaald:Het oefenschieten met de grote buks zaterdags begint om 17:15 uur.

Wie interesse heeft om te schieten dient zich tijdig naar de schietbomen te begeven.

Aan het oefenschieten mag elk betalend lid vanaf 16 jaar (actief, inactief, steunend) deelnemen.

De volgorde bij het oefenschieten wordt bepaald door de schietcommissie.

De schietcommissie stelt afmelding wegens ziekte of andere redenen zeer op prijs.

Wie geregeld deelneemt aan het oefenschieten heeft voorrang bij de indeling in de A of B bij schuttersfeesten.

Bij het OLS en ZLF hebben geuniformeerde leden bij het schieten voorrang op ongeuniformeerde en rustende leden.

Bij bondsfeesten geldt deze regel niet, de schietcommissie kan naar eigen goeddunken bepalen wie in de A en B gaat schieten.
Zo mogen ook ongeuniformeerde en rustende leden schieten in de A en B.

De schietcommissie bepaalt waar een schutter schiet in een zestal, bij ev. weigering kan dit consequenties tot gevolg hebben voor de schutter op dit feest ( niet schieten ).

Bij overmacht, onverwachte omstandigheden en extreme weersomstandigheden mag van de regels worden afgeweken, de schietcommissie maakt dit voor het begin van het schieten kenbaar.

Bovenstaande bepalingen blijven van kracht tot de schietcommissie deze herziet.


Bepaald op 4 augustus 2018
Gewijzigd op 20 april 2019

(C) Wil Mohren 2018