Nieuws van de schietcommissie!

Nieuws van de schietcommissie!

De schietcommissie heeft op 4 augustus 2018 het volgende bepaald:Het oefenschieten met de grote buks zaterdags begint om 17:15 uur.

Wie interesse heeft om te schieten dient zich tijdig naar de schietbomen te begeven.

Aan het oefenschieten mag elk betalend lid vanaf 16 jaar (actief, inactief, steunend) deelnemen.

De volgorde bij het oefenschieten wordt bepaald door de schietcommissie.

De schietcommissie stelt afmelding wegens ziekte of andere redenen zeer op prijs.

Wie geregeld deelneemt aan het oefenschieten heeft voorrang bij de indeling in de A of B bij schuttersfeesten.

Bij het OLS en ZLF mogen alleen leden schieten, die de optocht meelopen.

Bij bondsfeesten geldt deze regel niet, de schietcommissie kan naar eigen goeddunken bepalen wie in de A en B gaat schieten.

De schietcommissie bepaalt waar een schutter schiet in een zestal, bij ev. weigering kan dit consequenties tot gevolg hebben voor de schutter op dit feest ( niet schieten ).

Bij overmacht, onverwachte omstandigheden en extreme weersomstandigheden mag van de regels worden afgeweken, de schietcommissie maakt dit voor het begin van het schieten kenbaar.

Bovenstaande bepalingen blijven van kracht tot de schietcommissie deze herziet.

(C) Wil Mohren 2018