organiVoosatorUitslagen Bondsfeesten 2017

Zie hieronder voor de uitslagen van het ZLF, OLS en de bondsfeesten!
Omschrijving 1e Bondsfeest 2e Bondsfeest 3e Bondsfeest 4e Bondsfeest Totalen 2016

Onderdelen gerelateerd aan kampioenschap

Mooiste Binnenkomst 8,30 * 12e 8,45 * 6e 8,42 * 12e  
Beste houding optocht 8,70 * 5e 8,90 * 3e 8,95 * 7e  
Beste Defilé 8,33 * 11e 8,95 * 4e 8,48 * 11e  
Beste Commandant 8,56 *9e 8,67 * 10e 8,55 * 16e  
Beste Tamboer-Majoor 8,84 * 1e 8,50 * 2e 8,58 * 2e  
Beste Vaandeldrager 8,38 * 12e 8,33 * 5e 8,48 * 8e  
Mooiste Koning 9,00 * 2e 8,95 * 4e 9,17 * 1e  
Schieten A+B 72,00 * 1e 70,00 * 5e 68,00 * 14e  
Dagbeker 132,11 * 3e 130,75 * 5e 128,62 * 14e  
Prestatie verbetering  

Algemene onderdelen

Mooiste Koningin 9,13 * 1e 9,08 * 2e 9,10 * 1e  
Mooiste Koningspaar 9,15 * 1e 9,08 * 2e 9,12 * 3e  
Beste Bordjesdrager 8,69 * 3e 8,52 * 2e 8,69 * 3e  
Mooiste Marketenstergroep n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Mooiste Generaal n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Solisten jeugd Brandon Aretz n.v.t. n.v.t. 855 * 1e  
Muziekkorpsen 2e divisie n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Muziekkorpsen 1e divisie 166,75 * 1e n.v.t. n.v.t.  

Vereniging 1e Bondsfeest 2e Bondsfeest 3e Bondsfeest 4e Bondsfeest Totalen 2017

Eindstanden

Born 131,72 * 5e 116,66 * 17e 130,78 * 8e
Broeksittard 132,11 * 3e 130,75 * 5e 128,62 * 14e    
Buchten 129,78 * 10e 129,52 * 9e 132,11 * 5e  
Dieteren 123,69 * 15e 129,41 *10e 130,38 * 9e
Grevenbicht Eendracht 127,23 * 14e 125,77 * 13e 131,94 * 6e Organisatie
Grevenbicht Heilig Kruis 127,39 * 13e 118,86 * 16e 112,55 * 16e
Hingen 132,90 * 2e 133,66 * 1e 132,12 * 4e
Holtum 119,68 * 16e 123,03 * 14e 130,30 * 11e
Illikhoven 118,03 * 17e 122,63 * 15e 8,17 * 17e
Linne 129,86 * 9e 130,08 * 7e 130,33 * 10e
Montfort Organisatie 133,59 * 2e 133,83 * 1e
Nattenhoven 131,62 * 6e Organisatie 129,64 * 13e
Nieuwstadt 129,89 * 8e 130,48 * 6e 129,66 * 12e
Obbicht 132,91 * 1e 130,89 * 4e 133,17 * 2e
Slek-Echt 130,57 * 7e 128,31 * 11e Organisatie
Sint Joost 127,83 * 12e 129,66 * 8e 132,40 * 3e
Stevensweert 129,22 * 11e 127,97 * 12e 127,63 * 15e
Susteren St. Nicolaas i.r. i.r. i.r.
Susteren Sint Petrus & Paulus 132,10 * 4e 133,06 * 3e 131,02 * 7e

Prijzen OLS en ZLF 2017

 

Omschrijving   O.L.S.   Z.L.F.  
Beste houding optocht  

 

 

 

 

 

 

 

87,25 * 22e   93,37 * 9e  
Beste Defilé 92,00 * 17e 97,09 * 7e
Beste Commandant 82,75 * 25e
Beste Tamboer-Majoor  89,33 * 5e
Beste Vaandeldrager 87,75 * 24e 168,0 * 24e
Mooiste geheel 87,33 * 26e 355,0 * 3e
Mooiste Koningin 89,83 * 19e 547,0 * 8e
Mooiste Koningspaar 90,83 * 4e 545,0 * 7e
Beste Bordjesdrager 89,33 * 6e 164,0 * 24e
Solisten Tamboer jeugd Brandon Aretz n.v.t. 85,3 * 4e
Mooiste Uniform n.v.t. 355,0 * 30e
Tambour marswedstr. 1e divisie A 88,50 * 2e n.v.t.
Marswedstrijden 1e divisie A tamboerkorpsen 90,83 * 1e n.v.t.