Tijdslijn schutterij St.Lambertus

De schutterij St.Lambertus door de jaren heen ....

                                   

1748     Schenken zilveren vogel en ketting door Johannes Reubsaet.

1748     Eerste koning Gerardus Wilms.

1750     Pastoor Joannes Reinerus Kuijpers koning.

1793     Johan Ellen Koning.

1795     Tot 1803 decreet van Franse bezetter waarin het houden van schutterijen wordt verboden.

1822     Voor de vredesrechter verschenen, men wil de zilveren vogel niet terug geven.

1865     Inhalen nieuwe pastoor Lumens vanuit Sittard door schutterij met muziek (hoornblazers).

1867     Aanschaf nieuwe geweren, Franse Voorladers.

1870     Twist tijdens koningsvogelschieten met Sittardenaar.

1887     Na 17 jaar geen activiteit te hebben gehad nu weer koningsvogelschieten, koning H. Heijnen.

1896     Bij werkbezoek van de gouverneur was de schutterij present om hem in te halen aan het Heiligenhuisje.

1906     Burgemeester Schrijen 36 jaar burgemeester, grote fakkeloptocht met medewerking van de schutterij.

1907     Reglement gedateerd op 22 september 1907.

1911     Nieuw vaandel.          

1917     1e optreden na 3 jaar (1e wereldoorlog) van schutterij tijdens de bronkprocessie.

 

1917     Oprichten begrafenisfonds (bijdragen 25 cent per maand).

 

1920     Nieuwe geweren.

 

1921     Nieuwe uniformen.

 

1924     Tijdens schuttersfeest te Amstenrade demonstreerde de schutterij voor het eerst in Limburg tijdens het defilé de paradepas.

1927     Brand tijdens de kermis.

1929     Trommelkorps opgericht.

 

1934     Lambertus kerkraam geschonken aan de pas gebouwde parochiekerk.

 

1935     Leden van de schutterij mogen niet meer in uniform de grens over.

 

1940     Inleveren van wapens, de tien franse voorladers, zes achterladers, acht sabels en het vaandel

            uit 1911ingeleverd op gemeentehuis, na 1942 is dit overgebracht naar het gemeentehuis van

            Sittard.

 

1945     Eerste keer na de oorlog weer koningsvogelschieten.

            Diverse geweren (Duitse karabijnen) die in Broeksittard voorhanden waren gebruikt voor de geweerdragers tijdens feesten.

 

1946     Nieuwe uniformen. Eerste generaal gekozen.

 

1948     860 jarig bestaansfeest gevierd.

 

1954     Muziekkorps 25 jarig bestaan gevierd.

 

1955     Overgegaan naar andere bond.

 

1955     Nieuwe exercitie ingevoerd.

            Nieuwe uniformen.

            Nieuwe geweren Lee Enfield , 5 in bruikleen gekregen van defensie.

 

1956     Nieuw Lambertus beeld geschonken aan de kerk.

 

1957     Naar Maastricht voor Gouden priesterfeest pastoor Th. Mulder.

1963     Bielemannen toegevoegd aan schutterij.

1964     De twee schuttersbonden Door Eendracht Groot (Echt) en Bond van Schutterijen eendracht (Born) fuseerden

1967     Muziekkorps omgevormd tot drumband.

1967     Nieuwe uniformen.

1967     Kapelaan E. Mevis benoemd tot geestelijk adviseur.

1967     Kampioen van Bond Eendracht.

1969     Eerste vaste bordjesdrager in uniform (John Smeets).

 

1970     Michel Smeets Keizer.

 

1971     1e Keizerfeesten.

 

1971     Kampioen van Bond Eendracht.

 

1972     Broeksittardse schutters op TV bij werkbezoek van koningin Juliana in Sittard.

 

1973     Nieuw vaandel.

 

1973     Drumband gesommeerd door Sittardse politie om de jaarlijkse reveille te staken.

 

1975     Eerste optreden van generaal Nico van Montfort te paard bij de schutterij op het schuttersfeest te Nieuwstadt.

            

            4 augustus op het schuttersfeest in Grevenbicht werd een jonge schutter de hitte teveel. Er heerste toen in Limburg een

            hittegolf. 

           

1977     Federatiefeest georganiseerd.

 

1978     Nieuwe uniformen en instrumenten.

 

1979     Trommelkorps 50 jaar.

 

1979    1e keer dat het persoonlijk kampioenschap van de schutterij wordt georganiseerd.

 

1983    Hervatten van jaarlijks burgerschieten voor niet-leden van de schutterij.

 

1986    Laatste keer koningsvogelschieten aan het Broek.

 

1987    Schieten op nieuwe locatie langs de Wehrerweg.

 

1988    Schieten op platte vogel.

           Organiseren van schuttersfeest in Broeksittard op 2 locaties:

           Wehrerweg (Schieten) - en Almania (Feest) terrein aan de Bachstraat.

 

1989    Nieuwe uniformen.

 

1990    Drumband kampioen van Limburg en later ook Nederlands kampioen.

1990    Marketentsters toegevoegd aan schutterij.

 

1993    Op zoek naar nieuwe schietlocatie (geen schootsveld meer).

 

1994    Schieten op koningsvogel op tijdelijke locatie achter kerkhof.

 

1995    Drumband Nederlands kampioen.

 

1995    Schutters op de TV tijdens bezoek koningin Beatrix aan Sittard.

 

1996    Plaatsen kogelvanger.

 

1997    Opening schuttershome.

 

1998    Drumband wederom Nederlands kampioen.

 

1999    Met een jaar vertraging het 250 jarig bestaansfeest gevierd met schuttersfeest.

 

2002    Eerste maal organiseren van Bölkestreffe door schutterij voor niet-leden en groepen.

 

2003    Bölkestreffe in teken van restauratie kerkdak.

 

2004    Nieuw vaandel.

 

2007    Nieuwe uniformen.

2008    1e Marketentsterstreffen in Broeksittard en de installatie van de Broeksittardse

            marketentsters tijdens de H Mis door het omhangen van de marketentsterspenning.

2010    Plaatsen nieuwe kogelvanger.  

2012    Schutterij St.Lambertus wint de dagbeker op het eerste  bondsfeest 2012  in Montfort!

2012    Voor het eerst organiseert de schutterij een damesvogelschieten waarbij Marian Mohren met het 149e schot als 1e winnares 

           geschiedenis schrijft.

-       

 

Geraadpleegde literatuur:

Ged-- Gedenkwaardigheden uit de historie van Sint Lambertus, door H. Maassen en P.Palmen in Broeksittard, dorp aan de grens.

-     - Schutterskoningen en koninginnen van de broederschap St. Lambertus, door H. Maassen en F. Maassen in

        Broeksittard, dorp aan de  grens.

-     - Hanewijzer 1970 – heden.

-     - Schuttersboek.

-     - Feestgids federatiefeest 1977 Broeksittard .

 

 
De gegevens zijn na veel speurwerk samengesteld door Frank Maassen waarvoor hartelijk dank namens de schutterij.