Schietcommissie

Let op!  Voor alle schietresultaten kijk op de website van de schietgroep! Deze is te bereiken via LINKS!

 

 

Jaarvergadering schietcommissie

De schietcommissie heeft in haar jaarvergadering op 16 januari 2013 het volgende besloten:

De opstellingen voor het seizoen 2013 blijven zoveel mogelijk staan zoals die op het eerste feest zijn, dit wil zeggen dat iemand die twee keer gemist heeft op een of twee feesten niet direct uit het A of B zestal gaat mits hij / zij het zelf aangeeft bij de schietcommissie. Verder bepaalt de schietcommissie ten alle tijden de opstelling en wie er gaat schieten rekening houdende met de situatie van de schutter.

      Op het O.L.S. en het Z.L.F. wordt de ronde waarin gemist wordt in zijn geheel uitgeschoten.

      De nieuwe optekenaar wordt Robert Selder, deze zal tijdig afgelost worden door Wil Schütte zodat ook Robert zich kan voorbereiden op het schieten..

Het inschieten van de buks op de bondsfeesten begint het hele seizoen om 16.35 uur. Dit betekent dat het korpsschieten om 16.45 uur begint en dat dan alle schutters aanwezig dienen te zijn!

 

 

 
 

De schietcommissie heeft op 4 januari 2011 bepaald, dat in het vervolg bij de bondsfeesten de

puntjes van de schutter blijven staan

indien hij/zij moet uittreden en men dus niet op tijd aanwezig kan zijn bij de schietbomen!

De schutters krijgen dus alle kans om uit te treden en vervolgens ook voldoende tijd om hun  

puntjes af te schieten.