In Memoriam

In ieder verenigingsleven moet afscheid genomen worden, een afscheid voor het leven.

 Ook in onze vereniging moesten wij in de loop der jaren afscheid nemen van een aantal leden. 

Middels dit "IN MEMORIAM" willen wij ons deze leden blijven herinneren. 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

Bestuur en leden schutterij St.Lambertus 

 

Overleden schutters vanaf 1960

( S ) achter naam  = begraven met schutterseer!

 

 

Zef Suijkerbuijk 

Overleden op 28 mei 2016.

Op zaterdag 28 mei 2016 werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze officier Zef Suijkerbuijk op 67 jarige leeftijd was overleden. Ondanks het feit dat hij al een tijdje ziek was kwam dit overlijden toch geheel onverwacht. Zef was sinds 1988 lid van onze schutterij. Hij is begonnen als geweerdrager. Van 2000 tot 2015 was hij onze trotse vaandeldrager. Ook is Zef 2 keer koning geweest. Vanaf 2015 was hij bestuurslid. Zef was begiftigd met de zilveren draagmedaille van de OLS-federatie. We verliezen in Zef een zeer gedreven en gewaardeerd lid. Dankbaar voor al zijn inzet gedurende vele jaren lidmaatschap hebben wij op 3 juni 2016 in het Crematorium Nedermaas op gepaste wijze afscheid genomen van Zef Suijkerbuijk.  

 

Hein Nieling (S)

Overleden op 22 juli 2015.

Dankbaar voor al zijn inzet gedurende 47 jaar lidmaatschap hebben wij op 29 juli 2015 Hein Nieling met schutterseer naar zijn laatste rustplaats geleid. Hein was begiftigd met de Gouden draagmedaille van de OLS-federatie. Hij was Schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus alsook drager van de speld van verdienste van de Gemeente Sittard-Geleen. De inzet en de bescheidenheid van Hein gaan zeer gemist worden, binnen onze eigen vereniging maar ook bij de schutterijen van onze bond. 

 

 

Math Wilms (S)

Overleden op 11 maart 2013.

Op 11 maart is toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan de heer Math Wilms. Vier dagen later, op 15 maart, begeleidden wij hem met omfloerste trom en vaandel vanaf de parochiegrens naar de kerk alwaar de zeereerwaarde heer pastoor Vergouwen de uitvaartdienst leidde. Na de dienst nam de vaandeldrager namens St.lambertus afscheid van de overleden schutter met de woorden: "ik groet u, wapenbroeder, bij dij laatste afscheid met het vaandel dat gij zo lief hebt gehad en met alle krachten hebt gediend. Rust in vrede, rust zacht." Vervolgens namen de leden van de schutterij en de deputaties van de bond Eendracht afscheid, waarna wij Math begeleidden naar het crematorium Nedermaas in Geleen. Math Wilms was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Voor zijn inzet werd hij begiftigd met de Zilveren Draagmedaille van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, werd hij benoemd tot Schutbroeder in de orde van de Rode Leeuw van Limburg en tot Ridder in de Europese Orde van de Heilige Sebastianus.  

 

Frans Laarmans

Overleden in 2011.

Vlak voor de Lambertuskermis bereikte onze schutterij het trieste nieuws dat ons oud lid Frans Laarmans was overleden. Hij was lid sinds 1977 en werd onderscheiden met de zilveren medaille van de OLS federatie en de zilveren speld van de F.K.M. Frans behaalde bij onze schutterij in 1986 het koningschap. In 1988 was hij nog prins van het Haneriek van Broeksittard als prins Frans I.

 

 

Harry Nacken  (S)

Overleden op 6 oktober 2010.

Na een kortstondig ziekbed is ons lid Harry op 6 oktober overleden. Harry is dertien jaar lang een zeer gewaardeerd lid geweest van onze schutterij. Wij  hebben hem begeleid naar het crematorium en daar met schutterseer afscheid van hem genomen.

 

 

 

                                     

 

Zef Winthagen  (S)

Overleden op 10 oktober 2009.

Dankbaar voor al zijn inzet gedurende 62 jaar lidmaatschap van onze schutterij hebben wij op 19 oktober 2009 Zef Winthagen met schutterseer naar zijn laatste rustplaats begeleid. Zef was erelid van de OLS-federatie. Die begiftigde hem ook met de Gouden draagmedaille met kroontje. Hij was Ridder in de Europese Orde van de H. Sebastianus, Schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg. Van de gemeente Sittard ontving hij de speld van verdienste. De rust, de inzet en de bescheidenheid van Zef gaan zeer gemist worden binnen onze eigen vereniging, maar ook bij de schutterijen van onze bond.

 

               

Jozef Kremers

Overleden op 16 januari 2009.

 

 

Sef Laumen

Overleden op 11 november 2007.

Sef was al langer ziek maar wist er toch steeds boven op te komen, toch is hij plotseling en onverwacht van ons heengegaan. Nadat hij tot 1989 lid was van onze schutterij is hij naar schutterij St.Joseph Koningsbosch gegaan. Hier was hij in 1990, 1994 en 1995 schutterskoning en daarmee de eerste keizer van schutterij St.Joseph Koningsbosch. Daarnaast was hij ook tijdelijk lid van de schutterijen van Wessem en Stevensweert. Op 15 november 2007 is Sef in Hoengen (D) begraven.

 

Jack Smeets

Overleden op 13 december  2005.

Op 60 jarige leeftijd overleed in het A.Z.M. te Maastricht ons oud lid Jack Smeets.

 

Joep Zelissen  (S)

Overleden op 11 juni 2004.

Schutterij St.Lambertus had op 11 juni de droeve plicht om afscheid te nemen van hun zeer gewaardeerd lid Joep Zelissen. Zijn stoffelijk overschot werd aan de parochiegrens door onze schutterij afgehaald. Veel afgevaardigden van de Bond Eendracht waren hierbij aanwezig, Joep was lid van de schutterij sinds 1964. Hij begon als geweerdrager, later werd hij officier. Joep was een zeer trouw lid en was zolang zijn gezondheid het toeliet altijd aanwezig. Hij zou in september 2004 gehuldigd worden voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Dit heeft hij helaas niet meer mogen meemaken. Joep overleed  op de leeftijd van 72 jaar. 

 

Michel Smeets  (S)

Overleden 18 februari 2004.

Bedroefd maar zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft mogen betekenen, heeft schutterij St-Lambertus Broeksittard op 18 februari 2004 kennis moeten nemen van het overlijden van onze keizer Michel Smeets. Hij is 73 jaar geworden. Michel werd in 1967 voor de tweede keer lid van onze schutterij. In 1968, 1969 en 1970 schoot hij zich tot koning en werd vervolgens tot keizer gehuldigd. Vol trots, met Keizerin Mia aan zijn zijde, heeft hij deze functie uitgeoefend totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. De laatste jaren was hij dan ook rustend lid. Michel ontving in 1995 de zilveren OLS-medaille.

Onder zeer grote belangstelling, waaronder familie, vrienden, bekenden en vertegenwoordigers van schutterijen uit de Bond Eendracht Born -Echt e.o. namen wij afscheid van Michel tijdens een uitvaart met schutterseer. In de kerk nam vaandeldrager Zef Suijkerbuijk afscheid door de groet met het door Michel zo geliefde vaandel.

Beschermheer, bestuur en leden van schutterij St. Lambertus Broeksittard zullen Michel Smeets blijven herinneren als een zeer toegewijd lid en keizer.

 

Ron Smeets

Overleden 16 februari 2004.

Ron was al sinds zijn kinderjaren lid van de schutterij en kon vanwege zijn gezondheid de laatste jaren niet meer mee. Daardoor nam hij het besluit om deze jaren toch de schutterij te steunen waar hij kon en rustend lid te worden.

 

 

Harie Winthagen

Overleden 21 juli 2004.

In de leeftijd van 57 jaar is op 21 juli 2004 te Brunssum ons oud lid Harie Winthagen overleden. In 1989 behaalde hij het koningschap van onze schutterij.

Pierre Wilms

Overleden 2 januari 2003.

Op 2 januari 2003 overleed op 79 jarige leeftijd ons oud lid Pierre Wilms. 

Gerard (Sjeer) Winthagen

Overleden 18 juni 2002.

5 dagen voor zijn 73e verjaardag overleden op 18 juni 2002 te Voerendaal, in 1948 behaalde hij het koningschap van ons broederschap.

 

Sophie Smeets-Philippen  (S)

Overleden op 7 juni 2002.

Schutterij St.Lambertus had op 12 juni 2002 de droevige plicht om afscheid te nemen van haar zeer gewaardeerd lid Sophie. Sophie was sinds 2001 als marketentster lid van de schutterij. In 1993 vergezelde zijn haar man Ton als koningin van St.Lambertus. Zij wisten dat jaar de nodige prijzen in de wacht te slepen voor de schutterij. In 1994 vertegenwoordigden Sophie en Ton het koningspaar van dat jaar op het OLS omdat het "echte'' paar om gezondheidsredenen niet mee kon doen. Dit deden zij zeer goed en dan ook met een 1e prijs "mooiste koningspaar'' naar huis terug te keren. Sophie overleed op 7 juni. Op 12 juni werd haar stoffelijk overschot aan de parochiegrens door onze schutterij afgehaald. Veel afgevaardigden van onze Bond Eendracht waren hierbij aanwezig. Op het kerkhof nam Paul Palmen namens schutterij St.Lambertus afscheid van de overledene door de groet met het vaandel.

 

 

Jan Palmen  (S)

Overleden op 21 maart 2002.

Jan was sinds 1967 lid van de schutterij St.Lambertus. Hij begon er als tamboer bij de drumband en later werd hij tamboer-majoor. Als tamboer-majoor was hij zeer verdienstelijk voor de schutterij. Hij wist een groot aantal prijzen in de wacht te slepen waaronder een 1e prijs bij het OLS en een 1e prijs bij het ZLF. Ook wist hij samen met de drumband een aantal prijzen te winnen zoals het Nederlands Kampioenschap. Na deze succesvolle periode liep hij echter vanwege problemen met zijn gezondheid niet meer mee als geüniformeerd lid.

 

 

Drees Bex  (S)

Overleden op 19 januari 2002.

Drees was 59 jaar lid van twee schutterijen, 15 jaar van St.Jan Nieuwstadt en 44 jaar van St.Lambertus Broeksittard, Bij St.Lambertus begon hij als geweerdrager, daarna werd hij vaandeldrager en tenslotte heeft hij een aantal jaren de functie van officier uitgeoefend. De laatste 4 jaren liep Drees echter wegen zijn gezondheid niet meer mee als geüniformeerd lid.In 1982 en 1993 wist Drees de koningsvogel naar benden te halen en kon zich daardoor koning van schutterij St.Lambertus noemen. In 1994 mocht hij de gouden medaille met kroontje van de OLS-federatie in ontvangst nemen wegens 50 jaar lidmaatschap.

 

 

Jo Del'Nero (S)

10 september 2001.

Joe begon als geweerdrager bij onze schutterij. In 1985 wist hij met een     welgericht schot de koningsvogel naar beneden te halen en mocht zich hierdoor een jaar lang koning van St.Lambertus noemen. In het begin van de 90-er jaren werd Joe rode-kruis-soldaat. Dit deed hij met zoveel verve dat hij zelfs een EHBO-cursus ging volgen. In 2000 mocht Joe de zilveren medaille van de OLS federatie in ontvangst te nemen bij zijn 25-jarig lidmaatschap.Na een slopende ziekte overleed Joe op maandag 10 september 2001.

 

 

Joep Schurkens

Overleden op 16 oktober 2001.

Op 70 jarige leeftijd overleed ons oud-lid Joep Schurkens. Op zaterdag 20 oktober hebben wij in het crematorium Nedermaas afscheid van hem genomen. Joep behaalde driemaal het koningschap bij ons broederschap tw. 1952, 1956 en 1959.

 

 

 

 

 

Roedi Dieteren

Overleden op 10 april 2001.

Roedi was een man, die altijd klaar stond om te helpen. Ook de schutterij bleef hij helpen op haar nieuwe locatie. Roedi was ook een goede schutter. Hij was lid van de schutterij St.Lambertus en de K.K.S. in Tudderen. T.g.v. een hersenbloeding overleed Roedi in het Maaslandziekenhuis in Sittard.

 

 

 

Wil Wilms

Overleden op 27 oktober 2000.

Op 27 oktober overleed ons lid Wil Wilms op 66 jarige leeftijd. Wil was meerdere jaren geweerdrager en bieleman.

 

Jan Grootjans

Overleden op 20 augustus 2000.

Op 20 augustus overleed ons lid Jan Grootjans. In 1979 behaalde Jan het koningschap van St.Lambertus.

 

Harie Tholen  (S)

Overleden op 12 februari 2000.

Harie was sinds 1970 lid van de schutterij. In totaal was hij 55 jaar lid, in Nieuwstadt en vervolgens in Broeksittard. Op zaterdag 12 februari werd Harie in stilte gecremeerd. Vier leden van onze schutterij waren hierbij met het verenigingsvaandel aanwezig. Na een korte plechtigheid in het crematorium nam voorzitter Palmen afscheid van de overledene schutsbroeder. Hij deed dit met de gebruikelijke groet met het vaandel. Harie woonde in Nieuwstadt en werd 75 jaar.

 

 

Frans Bronneberg  (S)

Overleden oktober 1998.

Op 21 oktober werd Frans Bronneberg, erevoorzitter van schutterij St.Lambertus, ten grave gedragen. De schutterij, afgevaardigden van de zusterverenigingen van de Bond Eendracht en bondsvoorzitter J.Herffs haalden het stoffelijk overschot bij de ingang van ons dorp af en begeleiden het naar onze parochiekerk, Na de uitvaartdienst begeleiden zij de overledene ook naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. Hierna nam voorzitter Paul Palmen namens St.Lambertus afscheid van zijn erevoorzitter met de groet met het verenigingsvaandel.Vervolgens spreidde hij het vaandel over de kist waarna iedereen persoonlijk afscheid nam van onze erevoorzitter.

 

Hein Jessen

Overleden op 18 oktober 1995.

Op 18 oktober overleed op 65 jarige leeftijd ons lid Hein Jessen. Hein was lange tijd geweerdrager bij onze schutterij.

 

 

Huub Verdonschot  (S)

Overleden op 7 maart 1995.

Op dinsdag 7 maart stierf op 52-jarige leeftijd Huub Verdonschot. Schutterij St.Lambertus verloor in hem een gewaardeerd lid dat in 1969 toetrad.Huub was een zeer actief lid, geen klus was hem teveel. De drumband had daarbij een aparte plaats in zijn hart. Huub was geweerdrager en lid van het exercitiepeloton. In 1987 wist Huub het koningschap naar zich toe te trekken. Huub was voor zijn 25-jarig lidmaatschap van St.Lambertus begiftigd met de zilveren draagmedaille van de OLS federatie.Op zaterdag 11 maart nam de schutterij afscheid van Huub in de kerk van de parochie Leyenbroek omdat de kerk van Ophoven, de parochie waar de familie Verdonschot woonachtig was, in de steigers stond. Onze schutterij betrok de erewacht. In het crematorium in Geleen werd met een laatste groet afscheid genomen van Huub.

 

 

 

Andre Vliegen

Overleden op 19 december 1994.

Op maandag 19 december overleed op 60 jarige leeftijd ons lid Andre Vliegen. Andre was meerdere jaren actief als geweerdrager en bieleman.

 

 

 

Sjeng Dieteren  (S)

Overleden op 21 november 1994.

Op zondag 21 november overleed op 73-jarige leeftijd Sjeng Dieteren. Schutterij St.Lambertus verloor in hem een gewaardeerd lid dat al in 1936 tot de vereniging toetrad. Eerst was hij fluitist, later werd hij instructeur en tamboer-maître van het toenmalige fluit- en tamboerkorps. Ruim 20 jaar maakte hij deel uit van het dagelijkse bestuur. Vam 1961 tot 1976 was hij secretaris en van 1980 tot 1986 penningmeester. Twee keer wist hij het koningschap naar zich toe te halen, in 1954 en in 1967. De overledene was begiftigd met de gouden draagmedaille van de OLS federatie en de legpenning van de Stad Sittard. Op 25 november nam de schutterij met schutterseer afscheid van Sjeng Dieteren.

 

 

Thei Schrijen  (S)

Overleden op 11 oktober 1992.

Op zondagavond 11 oktober kregen wij de droeve mededeling dat ons lid en bestuurslid Thei Schrijen was overleden.Veel te jong heeft Thei ons verlaten. Hij was 55 jaar en gedurende 27 lid van St.Lambertus. Thei was bestuurslid van 1972 to 1977 en 1981 tot zijn laatste levensdag. In 1971 werd hij koning van St.Lambertus. Op donderdag de 15e werd Thei met schutterseer naar de kerk begeleid. In de kerk betrok het bestuur de erewacht en fungeerde als slippendragers. Nadat voorzitter Palmen namens bestuur en leden van St.Lambertus afscheid van het overleden bestuurslid had genomen, spreidde hij het vaandel over de zerk waarna iedereen afscheid nam van Thei Schrijen.

 

 

Antwan Hausmans

Overleden in 1992.

Twan werd in Broeksittard geboren op 25 december 1914. Hij was een man van weinig woorden, zorgzaam en meewerkend, en niemand deed tevergeefs een beroep op zijn hulp.Hij was lid van de schutterij en wist 2 keer het koningschap te behalen.Twan overleed na een langdurige ziekte. 

 

 

 

 

Tjeu Schrooten

Overleden op 6 maart 1992.

Tjeu Schrooten overleed op 81 jarige leeftijd en na een plechtige uitvaartdienst werd hij op het kerkhof van Broeksittard te ruste gelegd. Hij was een echte verenigingsman o.a., de schutterij, R.K.V.V. Almania, de duivensportvereniging. Begiftigd met de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver. In 1984 ontving hij de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij was koning van ons broederschap in 1939 en bleef aan in 1940. Op het laatst van de tweede wereldoorlog werd het koningszilver bij deze familie voor de Duitsers verborgen.

 

 

Peter Schurkens

Overleden op 16 januari 1991.

4 maanden na het overlijden van zijn echtgenote (Frieda) overleed ons oud lid Peter Schurkens. Na de plechtige eucharistie viering werd hij te ruste gelegd op het kerkhof alhier.

 

 

 

Wim Braak

Overleden op 23 mei 1990.

Op 71 jarige leeftijd overleed ons oud lid Wim braak, Wim werd geboren te Haarlemmermeer en begraven op het kerkhof van Broeksittard.

 

 

 

 

Willie Smeets

Overleden op 1 oktober 1990.

In de leeftijd van 70 jaar overleed ons oud lid Willie Smeets. Na de plechtige eucharistie viering werd hij op het kerkhof alhier te ruste gelegd.

 

 

 

 

 

Wil Jetten

Overleden op 8 januari 1989.

Ons oud lid Wil Jetten overleed op 76 jarige leeftijd en na een plechtige requiemmis is hij op het kerkhof van Broeksittard begraven. In 1945 was hij samen met zijn echtgenote plaatsvervangend koning.

 

 

 

Hubertus (Bèr) Smeets

Overleden op 15 oktober 1989.

Vrij plotseling overleed op 73 jarige leeftijd ons oud lid Bèr Smeets.

 

 

 

 

Tum Van Der Weerden

Overleden op 15 oktober 1989.

Tum, geboren op 26-4-1926, was het eerst geweerdrager en daarna was  vaandrig. Hij was ook een fanatiek Almania  supporter.

 

 

 

 

Jozef Wolffs

Overleden op 16 september 1988.

Op 80 jarige leeftijd overleed ons oud lid Jozef Wolffs. In 1920 was hij koning van onze schutterij.

 

 

 

Frans op de Beke  (S)

Overleden op 9 juni 1987.

Na een tragisch ongeval overleed Frans op 29 jarige leeftijd te Maastricht. Op 13 juni hebben wij hem met schutterseer ten Grave gedragen. Met omfloerste trom en treurmuziek werd het stoffelijk overschot van de overledene aan de parochiegrens afgehaald. Na een plechtige H. mis hebben wij op het kerkhof afscheid van hem genomen. Frans was 5 jaar lid van onze schutterij. Hiervoor was hij vanaf zijn 9e lid van de schutterij van Susteren.

 

 

 

 

Jan Wilms

Overleden op 6 oktober 1985.

Op 54 jarige leeftijd overleed onverwacht ons oud lid Jan Wilms Op 10 oktober werd hij vanuit de parochiekerk begraven op het kerkhof van Broeksittard.

 

 

 

 

 

Frits Daelmans

Overleden in 1985.

Op 74 jarige leeftijd overleed ons oud lid Frits Daelmans, Hij behaalde het koningschap in 1955.

 

 

 

 

Christian Schrooten

Overleden op 4 januari 1985.

Op 4 januari 1986 hebben wij afscheid moeten nemen van ons oud lid Christian Schrooten 79 jaar oud. Hij behaalde de hoogste schutters eer in 1932 toen hij op 26 jarige leeftijd de koningsvogel afschoot.

 

 

 

Sjeer Smeets

Overleden op 28 april 1983.

Op 66 jarige leeftijd overleed geheel onverwacht ons oud lid Sjeer Smeets.

 

Nicela Schmitz  (S)

Overleden op 14 maart 1983.

Op 14 maart 1983 overleed de oud-generaal van de schutterij St.Lambertus Nicela Schmitz. Nicela was 36 jaar een trouw lid van onze vereniging, waarvan 6 jaar bestuurslid, 15 jaar generaal en 1 jaar mocht hij zich koning noemen. Op donderdag 17 maart werd Nicela met schutterseer ten grave gedragen.

 

Casper Wilms

Overleden op 10 januari 1981.

Hij was op jonge leeftijd begonnen in het fluitenkorps en was ook enkele jaren tamboer -maître. In 1947 wist hij het koningschap van het broederschap in de wacht te slepen. Hij overleed op 51 jarige leeftijd op 10 januari 1981.

 

 

Hannes Geven

Overleden op 21 januari 1980.

Op 24 januari hebben wij ons oud lid na een plechtige eucharistie viering op het kerkhof alhier begraven.

 

 

 

 

Pierre (Peer) Tummers

Overleden op 18 november 1980.

Op 73 jarige leeftijd en na een langdurige ziekte overleed ons oud lid Peer Tummers. In 1934 en 1935 behaalde hij koningschap van de schutterij. In 1979 vierde hij samen met zijn echtgenote het 50 jarig huwelijksfeest waarbij ook de schutterij acte de presence gaf

 

 

 

 

Frits Wilms  (S)

Overleden op 21 januari 1979.

Op zondag 21 januari overleed na een langdurige ziekte in de verpleegkliniek Invia Frits Wilms. Dit was een schok voor de hele gemeenschap maar vooral voor schutterij St.Lambertus waar hij 61 jaar lid was geweest. Meer dan 40 jaar droeg hij het vaandel en ruim 20 jaar was hij penningmeester van de vereniging. Op donderdag 25 januari naam de schutterij afscheid. Met omfloerste trom en onder treurmuziek werd her stoffelijk overschot naar de kerk gebracht. Hier betrok het bestuur van de schutterij de erewacht. Frits Wilms werd daarna met schutterseer begraven op de plaatselijke begraafplaats. Frits werd 79 jaar.

 

 

Wilhelm Wilms

Overleden op 5 augustus 1978.

Op 5 augustus 1978 is op 80 jarige leeftijd overleden ons oud lid Wil Wilms.

Hij was niet alleen een verenigingsman in hart en nieren,

maar ook de laatste wethouder van de toenmalige zelfstandige gemeente Broeksittard.

Zijn uitvaart werd op donderdag 10 augustus gehouden in de parochiekerk O.L.V. Geboorte in Broeksittard.

 

 

 

 

Hein Schurkens  (S)

Overleden op 4-6-1978.

Tijdens het schuttersfeest op 4 juni bereikte onze schutterij de droeve tijding van het plotseling overlijden van onze adjudant Hein Schurkens. Hein was een voorbeeldig lid van onze schutterij. Hij had 2 maal de eer zich koning van St.Lambertus te mogen noemen. Op donderdag 8 juni werd Hein met schutterseer ten grave gedragen. De schutterij met afgevaardigden van zusterverenigingen en het bondsbestuur van de Bond Eendracht haalde het stoffelijk overschot van Hein Schurkens bij de ingang van het dorp af en bracht het met omfloerste trom en treurmuziek naar de kerk waar het bestuur de erewacht betrok. Op het kerkhof nam adjudant Frits Wilms namens bestuur en leden afscheid van de overledene. Hij spreidde het vaandel over de zerk waarna ieder lid van onze schutterij persoonlijk afscheid van Hein nam.

 

                          

 

 

Nicolaas (Klake) Ehlen  (S)

Overleden in april 1978.

Op woensdag 5 april namen we afscheid van ons lid Klake Ehlen. Onze schutterij haalde aan het Kapelletje het stoffelijk overschot van Klake af en bracht het met omfloerste trom en treurmuziek naar onze parochiekerk waar het bestuur van de schutterij de erewacht betrok.Klake was een graag gezien figuur in de schutterswereld, dat bleek uit de vele aanwezigen van onze zusterverenigingen.Het was een begrafenis met schutterseer zoals in Broeksittard gebruikelijk is. Op het kerkhof nam adjudant Frits Wilms namens het bestuur  en de leden van St.Lambertus afscheid van de overledene.

 

 

 

Hein Wilms

Overleden op 15 februari 1978.

Op 72 jarige leeftijd overleed in het verpleeghuis Agnetenberg te Sittard, ons oud lid Hein Willems, geboren te Höhneberg (D). Maar opgegroeid te Broeksittard. Na een plechtige uitvaartdienst op 18 februari hebben wij hem te ruste gelegd op het kerkhof van Broeksittard.

 

 

 

Paul Verjans

Overleden op 27 april 1976.

In 1976 ontviel de schutterij het oud-lid Paul Verjans. Hij was koning van de schutterij in 1928.

 

 

foto volgt

 

 

Sjeng Wilms  (S)

Overleden op 10 december 1972.

Na een kortstondige ziekte waarin een zichtbaar herstel was ingetreden overleed in de nacht van zondag 10 december de Sjeng Wilms, onze vice-voorzitter. Op donderdag 14 december werd Sjeng met schutterseer ten grave gedragen. Vele schutter van de Bond Eendracht brachten de overledene de laatste eer. Sjeng Wilms werd al op zeer jeugdige leeftijd lid van onze schutterij. Na een periode bij het toenmalige Trommel- en Fluitenkorps werd hij "wapenbroeder". Een jaar lang mocht hij zich koning noemen. Na de rang van sergeant werd Sjeng bestuurslid. In de laatste periode van zijn ruim 40jarig lidmaatschap was hij 1e luitenant.

 

Math Dreissen

Overleden op 28 april 1971.

Math overleed vrij plotseling op 66 jarige leeftijd.

Wil Wilms

Overleden op 11 juni 1971.

Op 11 juni 1971 overleed op 46-jarige leeftijd plotseling ons lid Wil Wilms.Na een plechtige eucharistieviering te Wehr werd hij op 15 juni ter aarde besteld.

 

 

 

Johan Schurkens  (S)

Overleden op 26 september 1971.

Johan was meer dan 40 jaar lid van schutterij St.Lambertus. Hij was 2 keer koning en meerdere jaren commandant.Op 29 september werd Johan volgens oude traditie met schutterseer ten grave gedragen. Onze voltallige schutterij met keizer, koning en generaal begeleidde de stoet vanaf de parochiegrens naar de kerk. Met omfloerste trom en vaandel betrok de schutterij ook de erewacht in de kerk, Op het kerkhof van Broeksittard nam adjudant Fr. Wilms namens St.Lambertus aan de geopende groeve afscheid van de overledene.

 

 

Jacob Wilms

Overleden op 27 mei 1970.

Op 27 mei 1970 overleed te Dremmen (D) ons oud lid Jacob Wilms, hij was lange tijd tamboer majoor van de schutterij en hij was ook vele jaren voorzitter (kapitein) van ons broederschap. In 1921 behaalde hij het koningschap. In 1959 vierde hij samen met zijn vrouw zijn gouden huwelijksfeest in Dremmen, waarbij onze schutterij acte de présence gaf.

 

 

 

 

 

H.Palmen  (S)

Overleden op 21 oktober 1966.

De schutterij St. Lambertus is in rouw. Een trouw lid Hendrik Palmen is uit dit leven heen gegaan. Hij heeft de schutterij tientallen jaren gediend. In 1944 toen de schutterij alles kwijt was aarzelde hij niet en heeft hij het voorzitterschap, op zich genomen, waarna hij de vereniging  weer tot grote bloei bracht. Dinsdag morgen 25 oktober werd hij met schutterseer ten grave gedragen. Twee maal behaalde hij bij onze schutterij de hoogste eer, hij werd koning in 1921 en 1951.

 

 

 

 

Frits Wilms

Overleden op 14 november 1965.

Frits Wilms overleed op 65 jarige leeftijd. Hij was tientallen jaren geweerdrager van schutterij St.Lambertus.

 

 

 

Hendrik Wilms  (S)

Overleden op 28 oktober 1965.

Op 62 jarige leeftijd hebben wij op 2 november afscheid genomen van onze voorzitter Hendrik Wilms. zijn stoffelijk overschot werd door de schutterij met omfloerst vaandel en trommen naar de kerk begeleidt. De plechtige uitvaartmis werd opgedragen door pastoor Kuijpers met assistentie van kapelaan Mevis. Daarna werd hij op het kerkkof te ruste gelegd. Nadat de vaandrig het vaandel over de kist had gezwaaid presenteerde het exercitie peloton het geweer. Waarna iedere schutter persoonlijk afscheid kon nemen van de overledene. In 1960 behaalde hij de hoogste schutterseer binnen ons broederschap hij werd koning.

 

 

 

Andries Wilms

Overleden in 1964.

In het ziekenhuis te Sittard overleed plotseling ons lid Andreas Wilms. We hebben hem na een plechtige uitvaartdienst op 12 mei op het kerkhof alhier begraven. Andries was in 1953 samen met zijn schoonzus mevr. Wilms-Roberts het koningspaar van de schutterij.

 

 

 

 

Herman Winthagen  (S)

Overleden op 8 juni 1960.

Op 8 juni overleed in het ziekenhuis “de Goddelijke voorzienigheid” ons Lid Herman Winthagen. Op 11 juni werd hij met schutterseer van uit onze parochiekerk op het plaatselijke kerkhof begraven, waar wij allen afscheid van hem namen. Herman behaalde het koningschap van ons broederschap in 1950